Kiképzési ötletek

 

Próbapont Oldal
Tartalomjegyzék 1.      
Cserkésztörvények magyarázata 2.      
Csomózás 3.      
Rovásírás 4.      
Titkosírás 5.      
Népdal 6.      
Csatakiáltás 7.      
Térképészet 1: Térképjelek 8.      
Térképészet 2: Tájékozódás 9.      
Reggeli Torna 10.  
Elsősegély 1: Kötözések Háromszögü kendő használata 11.  
Elsősegély 2: Sebek ellátása, Vérzések 12.  
Útjelek 13.  
Sípjelek 14.  
Jeladás – Morzé 15.  
Faragás 16.  
Természetjárás 17.  
Fözés 18.  
Üres Ív 19.  

 

 

Kiképzési Gyakorlatok Örsi Keretben
Próbapont Próba Célja / Témája
Cserkésztörvények Tanulása / Magyarázata Táborverő Jellemnevelés
1. Motiválás / Bevezetés:

·        Minden cserkésztörvényre ki lehet találni egy mesét / Anekdótát. Ha igaz, akkor annál jobb.

·        Fogadalomról mesélni, és annak fontosságáról.

2. Kiképzés / Tanítás:

·        Magyarázatra: megjátszani azt, hogy mint őv. nem hiszel a törvényben, és az őrs védje meg a törvényt. Vita szerűen győzzenek meg téged (és közbe magukat is) a törvény igazságáról. Fontos, hogy jól fel készüljél támadásokkal, kifogásokkal.

Kellékek:

 

3. Gyakorlás / Játékok:

·        A törvényt titkos írásban vagy rovásírásban leírni, és fejtsék meg.

·        A 10 cs. törvény külön-külön papírra leírni és összekeverni. Majd verseny szerűen kirakni.

·        Csokoládéjáték: aki hatost dob, mielőtt nekilát a csokoládénak, 1-2 törvényt el kell mondjon.

4. Egyéb Ötletek:

·        Tábortűzi számok törvényekkel:

Þ    Árnyjátékkal előadni: pl. egy buszon ülnek többen, és csak 1 valaki adja át a helyet, míg a többi elnéz. (3. cs. törvény).

 

 

KIKÉPZÉSI GYAKORLATOK ŐRSI KERETBEN
Próbapont Próba Célja / Témája
Csomózás Táborverő
Honkereső
Cserkésztudás
1. Motiválás / Bevezetés:

·        Anekdota: Egy kikötött kajak eloldódott; be kellett ugorni a vízbe.

·        Kikötött kajakot gyorsan el kellett oldani, mert valaki megvágta magát, és orvoshoz kellett vinni.

·        Aludtatok már valamikor kunyhón egy fa tetején?

·        Hányszor kötöttetek kajakokat egy trailerre, vagy teherautóra. Milyen veszélyes ha leesik…

·        Mutatni könyveket szép csomókkal.

·        Megmutatni a nyuszi csomót.

·        Mutatni egy tolvaj csomót; megkérni a tagokat, hogy szegyék szét és csinálják meg újra.

·        Mutatni: Nyakkendő gyűrű; Kötélvég eldolgozása; alátételek; karkötők; ….

·        Kihívás: (ha már tudnak 1-2 csomót): Ki tud bekötött szemmel xx csomót csinálni? Vagy csak bal kézzel?

·        Tábori építményekről mutatni fényképeket.

2. Kiképzés / Tanítás:

·        Mutasd meg a csomót, és minden tag saját madzagával gyakorolja.

·        Minden csomónak amit tanítasz, mondd el a célját, hogy mire jó.

·        Különös tekintettel és türelemmel legyél azok iránt, akik lassabban tanulják.

 

Kellékek:

Annyi darab 1 m-es madzag, mint amennyi tag van + 1 az őv.-nek.

 

3. Gyakorlás / Játékok:

·        Ismételd meg mindig a jó csomózás feltételeit: a. Gyors megkötés b. Biztos tartás c. Könnyű kibontás.

·        Készíts egy csomó „alagutat” 3-4 csomóval. Vezesd át rajta őrsödet és mutasd a csomókat. Aztán egyénileg, időre.

·        Két egyforma alagút, és verseny szerűen futnak ketten. Bekötött szemmel is lehet. Időre. A „rekordokat” tartsd nyilván.

·        Két csoport, mindegyiknek egy „vezére”. A két csoport kap 5 percet, hogy bekösse a másik csoport vezérét. Csak szabályos csomókat szabad használni. Az a csoport nyer, amely gyorsabban kitudja oldani magát.

·        Csigarendszerrel („Poleával”) lecsúszni egy hosszú kötélen; mentő csomókra nagyon jó.

·        Staféta: futnak, és egy csomót meg kell csináljanak.

·        Csokoládéjáték: aki hatost dob, mielőtt nekilát a csokoládénak, 1-2 csomót meg kell csináljon.

4. Egyéb Ötletek:

·        Legyen az őrsnek csomózási felszerelés.

·        Csomótábla készítése: Lehet egy nagy az egész őrsnek; lehetnek pici egyéni táblák (lehet versenyezni). A táblák az őrsi sarkot díszítik.

·        Csináljatok cserkészbotot, és arra kössék ki a csomókat amit már tudnak.

·        Taníts nyakkendőgyűrű fonást.

 

 

Kiképzési Gyakorlatok Örsi Keretben
Próbapont Próba Célja / Témája
Rovásírás Táborverő Cserkésztudás
1. Motiválás / Bevezetés:

·        Meséld el a rovásírás történelmi jellegét. (Pl. a Magyar Múltunkból).

·        Mutass egy szöveget rovásírással, és fejtsék meg (Könyv segítségével).

2. Kiképzés / Tanítás:

·        Ne „magoltasd” be a tagokkal a Rovásírást, mert az unalmas.

·        Tanulják meg talán csak a nevüket leírni. Nem fontos, hogy az egész ABC-t tudják fejből.

·        Írják le maguknak az Rovásírás ABC-t a játékra.

·        Főleg a játékok keretében tanítsad.

Kellékek:

 

3. Gyakorlás / Játékok:

·        Számháború, rovásírási betűkkel. Mindenki kezébe lehet a „puska”.

·        KIM játék: Mutass a tagoknak 8-10 betűt 2-3 percig; takard el őket; ki tud több betűt jól leírni.

 

4. Egyéb Ötletek:

·       

 

 

 

Kiképzési Gyakorlatok Örsi Keretben
Próbapont Próba Célja / Témája
Titkosírás
1. Motiválás / Bevezetés:

·        Muszáj legyen az őrsnek egy Titkos írása, amit csak az őrs tagjai tudnak.

2. Kiképzés / Tanítás:

·        Gondolj ki 2-3 titkos írást, és írjál le velük valami szöveget. A tagok igyekezzenek megfejteni. Aztán válasszatok azok közül egyet az őrs számára. Ha egy tagnak eszébe jut valami titkos írás, vedd tekintetbe. Ha jó, igyekezz, hogy az legyen az őrs titkos írása.

·        Ne felejtsd el a magyar helyesírást! (Hosszú ű, ő, stb.)

Kellékek:

Papír és ceruza.

3. Gyakorlás / Játékok:

·        Két csoportban. Eszeljenek ki egy Titkos írást és írjanak egymásnak egy szöveget.

 

4. Egyéb Ötletek:

·        Titkosírás 1: 1:a; 2:á; 3:b; 4:c; 5:cs; …..

 

 

 

Kiképzési Gyakorlatok Örsi Keretben
Próbapont Próba Célja / Témája
Népdal tanulás őrsi keretben Táborverő
Honkereső
Honfoglaló
Magyarságismeret
1. Motiválás / Bevezetés:

·        Minden őrsi órán igyekezz 5-6 nótát a tagokkal énekelni, és 1 nótának a szövegét átvenni.

·        Gondold ki előre, hogy melyik nótát fogod tanítani, és írd le a szövegét. Nézd ki a szótárba azokat a szavakat amiket nem ismersz. Ne legyen lassú nóta.

·        Nem baj, ha rossz hanggal énekeltek.

·        Bíztasd, hogy legyen mindenkinek egy „kedvenc” nótája, ill. nóta füzetje.

·        Arról a nótáról amit tanítani fogsz, kérdezz dolgokat.

2. Kiképzés / Tanítás:

·        Kezdjed egy nótával, amit nagyon jól ismernek.

·        Az új nóta szövegét soronként tanítsad meg: Elmondasz egy sort, és a tagok ismétlik kórusban.

·        Csak egy nótát taníts alkalmanként.

Kellékek:

 

3. Gyakorlás / Játékok:

·        A tanítandó nóta szövegének a szavait leírom egy papírra és szétosztom a tagok között. Miközbe énekelik, emelik a papírokat.

·        Készítsetek őrsi népdalfüzetet. Abba csak azokat a nótákat írjátok be, amelyeket az őrs tud. Az őrs „Titkárja” vigyázz a füzetre, és ő írja bele az újonnan megtanult népdalokat. Aki akar egyéni füzetet is készíthet.

 

4. Egyéb Ötletek:

·        A nóta utolsó betűjével mondani egy nótát. Aki nem tud, feláll.

·        Ha valaki az őrsben szeret furulyázni, lehet a nótázás alatt furulyázni is.

·        Fütyülni a nótákat.

·        Minden sorakozóra menjetek nótázva.

·        Tanítsál kézmozdulatos nótákat: Csínom Palkó; Templomot is építettem; Az én Zubbonyomra; …

 

 

 

Kiképzési Gyakorlatok Örsi Keretben
Próbapont Próba Célja / Témája
Csatakiáltás Táborverő Magyarságismeret
1. Motiválás / Bevezetés:

·        Válasszál ki a cserkészet történetéből egy Jamboreet, például a Gödöllőit. Magyarázd el, hogy mi egy Jamboree, mesélj egy kicsit a Cserkészet történelméről, arról, hogy az egész világon vannak cserkészek, és mindenhol használják a Csatakiáltásokat. A Gödöllői Jamboreen nagyon sok idegen vicces csatakiáltás
volt.

·        Legyen őrsi csatakiáltás.

2. Kiképzés / Tanítás:

·        Kiabálhatok el 1-2 csatakiáltást amit jól ismernek.

·        Taníts meg egy ujjat.

Kellékek:

 

3. Gyakorlás / Játékok:

·

 

4. Egyéb Ötletek:

·        Minden kiránduláson, táboron igyekezz az őrsöddel egy alkalmi csatakiáltást költeni.

·        Minden sorakozónál üvöltsétek az őrs csatakiáltását.

 

 

 

Kiképzési Gyakorlatok Örsi Keretben
Próbapont Próba Célja / Témája
Térképészet 1: Térképjelek Honkereső Cserkésztudás
1. Motiválás / Bevezetés:

·        Mutass több térképet, pl. olyan helyekről, ahol a csapat már táborozott.

2. Kiképzés / Tanítás:

·        Ne „magoltasd” be a tagokkal a Térképjeleket, mert az unalmas.

·        Tanulják meg a legfontosabb jeleket (10-12).

·        Írják be a Térképjeleket a cserkészfüzetükbe.

·        Főleg a játékok keretében tanítsad.

Kellékek:

 

3. Gyakorlás / Játékok:

·        Számháború, térképjelekkel. Mindenki kezébe lehet a „puska”. (A cserkészfüzet). A „számokat” elkészíthetitek az őrsi óra alatt (Ha bőven van kartulin és olló!).

·        KIM játék: Mutass a tagoknak 8-10 Térképjelet 2-3 percig; takard el őket; ki tud több Térképjelt jól leírni.

·        Memoteszt: Minden térképjelet és a magyarázatát leírom egy-egy papírra. Megfordítom a papírokat és a tagok kettesével fordítják meg; párokat kell alakítani.

 

4. Egyéb Ötletek:

·       

 

 

 

Kiképzési Gyakorlatok Örsi Keretben
Próbapont Fiú Próba Lány Próba Célja / Témája
Térképészet 2: Tájékozódás – Iránytű használata Honkereső Emese – 9. Cserkésztudás
1. Motiválás / Bevezetés:

·        Elrejtett kincset megtalálni, iránytű segítségével: a kincset még az összejövetel előtt rejtsd el. Készíts egy titkos kincstérképet, melyen több irány van megadva, és hogy minden irányba hány lépést kell haladni. Lehet több tárgyat is elrejteni és verseny formában rendezni a kutatást. Ha elég időd van, készíts minden őrsi tagnak egy egyenlő nehézségű pályát. A nyertes az aki először találja meg a kincset.

·        Portyára készülünk.

·        XY el van bújva XY fokra.

 

 

2. Kiképzés / Tanítás:

·        Mutasd meg a térképen az É jelét. Más nyelveken: N, stb.

·        Tanítsd meg hogyan betájolni a térképet.

·        Magyarázd el a fokokat: 360ª, 180ª, 90ª, stb.

·        Tanítsd meg hogyan tájékozódni órával.

·        Magyarázd el miért mutat egy iránytű észak felé (Előtte jól tanuld meg!).

·        

Kellékek:

·         Minél több iránytű, lehetőleg minden tagnak egy.

·         Térkép.

·         Óra.

3. Gyakorlás / Játékok:

·        Két csoportban: készítsenek egymásnak egy térképet. Te felülvizsgáld a készítést.

 

4. Egyéb Ötletek:

·        Az ÖV elküldi a tagokat valami ürüggyel valahova, mire vissza jönnek csak egy térképet találnak melyben irányokkal és lépesekkel le van írva, hogyan tudják öv-jüket megtalálni.

 

 

 

Kiképzési Gyakorlatok Örsi Keretben
Próbapont Próba Célja / Témája
Reggeli Torna Táborverő Embertársak Szolgálata
1. Motiválás / Bevezetés:

·        Fontos az épp, egészséges test. Magyarázd el őrsödnek, miért szükséges a reggeli torna, és mikor máskor is fontos a torna: például sportokra, testi egészségre és „szépségre”, stb.

·        Kérdezz ki egy szakértőt, aki elmondja neked melyek a legfontosabb izmok, amelyeket meg kell tornásztatni.

2. Kiképzés / Tanítás:

·        Mutass a tagoknak legalább 10 test gyakorlatot amelyet reggelenként csinálhatnak.

·        Ezután találjon mindegyik őrsi tag egy új, sajátos tornát ki, és mutassa be az őrsnek és magyarázza meg melyik izmokat erősíti.

Kellékek:

 

3. Gyakorlás / Játékok:

·        Staféta: futnak, és a pálya másik oldalán 1-1 testgyakorlatot csinálnak.

 

4. Egyéb Ötletek:

·        Táborban: kérd meg a napostisztet, hogy egyszer az őrsöd, vagy egy őrsi tagod vezethesse a reggeli tornát, vagy annak egy részét.

 

 

 

Kiképzési Gyakorlatok Örsi Keretben
Próbapont Próba Célja / Témája
Kötözések / Háromszögű kendő használata Táborverő Embertársak Szolgálata
1. Motiválás / Bevezetés:

·        Mesélj egy igazi, vagy kitalált eseményt:

Þ    Nagy hegyre másztál őrsöddel, hó volt, és nem volt kesztyűd: a nyakkendő „engedte meg”, hogy játszhassál a hóban.

Þ    Kibicsaklott a lábad, és nem volt szabad mozdítsad

Þ    Erő napsütés ellen védekezni.

2. Kiképzés / Tanítás:

·        Mutasd meg a tagoknak a kötözéseket nyakkendővel.

·        Gondolj arra, hogy nem minden nyakkendő egyformán hosszú, és néhány kötözést nehéz rövid nyakkendővel csinálni.

Kellékek:

 

3. Gyakorlás / Játékok:

·        Staféta: futnak, és a pálya másik oldalán 1-1 kötözést csinálnak.

·        Kronométerrel mérd az időt, hogy ki tud gyorsabban agy kötést megcsinálni. (Az elsősegély gyors munkát igényel).
Verseny: Párosával a vezető megmondja, hogy milyen a sérülés. Az egyik beköti a másikat. Nyer aki gyorsabban és jobban gyógyítja meg a sérültet.

·        Egy hosszú sorban, az első a másodikra kötöz és szétszedi , aztán a következőre és így tovább. Két sorban is lehet versenyezni.

·        Bekötött szemmel lehet mindegyiket csinálni és többet.

·        Labdával : egy körben ülnek és egy labdával egymásra dobnak ,ahol a labda érintett azt kell nyakkendővel bekötözze a dobó.

 

4. Egyéb Ötletek:

·       

 

 

 

Kiképzési Gyakorlatok Örsi Keretben
Próbapont Próba Célja / Témája
Sebek ellátása / Vérzések Táborverő Embertársak Szolgálata
1. Motiválás / Bevezetés:

·        Mesélj el egy élményt (saját vagy másét):

Þ    Egy cserkész megvágta az ujját egy bicskával

·        Eldugott műseb a karodon: plasztilin, ketchup, stb.

·        Folyóiratokból fényképek balesetekről

·        Orvosi Szak – Videó megmutatása.

 

2. Kiképzés / Tanítás:

·        I. Cserkészkönyv: 50.-54. oldal.

·        Elmagyarázom a különbséget az ütőeres és gyűjtőeres vérzés között.

·        Szorító kötés (torniquete) használata a vérzés elállítására.

·        A seb kezelése.

Kellékek:

 

 

  1. Egyéb Ötletek:

 

 

KIKÉPZÉSI GYAKORLATOK ŐRSI KERETBEN
Próbapont Próba Célja / Témája
Útjelek Táborverő Cserkésztudás
1. Motiválás / Bevezetés:

·        Anekdota: Mesélj egy esetet egy őrsről, aki egy tábori portyán elveszett, mert nem ismerte az útjeleket. A vezetők nem a könnyű útjeleket hagyták az úton, hanem a nehezebb-titkosabb útjeleket hagyták: kőből, fűből. stb.

·        A kiránduláson, táborban, stb, lesz egy nagy akadályverseny, melyre muszáj az útjeleket tudni, mert azokkal fogják jelezni az utat.

·        Találj ki egy mesét Kincskeresésről. Aztán az őrs meg kell keresse a kincset.

·        Meglepetés szerűen is bevezetheted: A sorakozóról el küldöd az őrsödet a őrsi körletbe, ott várja őket egy levél / útjel.

·        Szabadban, nem a cserkészház falai között tanítsad az útjeleket (pl. krétával a táblán…).

2. Kiképzés / Tanítás:

·        Mutasd meg röviden az útjeleket, aztán játékkal gyakorold.

 

Kellékek:

Fa botok.

 

3. Gyakorlás / Játékok:

·        Készíts egy útjel-pályát az őrsi óra előtt. Küldd át rajta őrsödet. Lehet egyénileg, időre. A pálya legyen inkább könnyű, mint túl nehéz és az útjelek legyenek nagyon jól láthatóak. Nagyon elkeserítő, ha a pálya közepén abba kell hagyják, mert nem találtak meg egy útjelt. A végén menj velük együtt végig a pályán és mutasd meg nekik az útjeleket amelyeket nem láttak vagy nem tudtak.

·        Két egyforma pálya, és verseny szerűen futnak ketten.

·        Staféta: futnak, és egy-egy útjelt meg kell csináljanak.

 

4. Egyéb Ötletek:

·        Útjeltábla készítése: Lehet egy nagy az egész őrsnek; lehetnek pici egyéni táblák (lehet versenyezni). A táblák az őrsi sarkot díszítik.

 

 

KIKÉPZÉSI GYAKORLATOK ŐRSI KERETBEN
Próbapont Próba Célja / Témája
Sípjelek Táborverő Cserkésztudás
1. Motiválás / Bevezetés:

·        A síp nem egy drága dolog; vegyél minden tagodnak egy sípot és mondd meg nekik, hogy csak akkor tarthatják meg, ha megtanulták az összes sípjelt. Ha kell, kérjél pénzt a sípokra a parancsnoktól, vagy vegyétek meg az őrsi kasszából.

·        Magyarázd meg, hogy minden sípjel egy morze betű. Azt is magyarázd meg, hogy mi a morze. (A morzét azt csak a Honkereső Próbába tanulják meg!)

2. Kiképzés / Tanítás:

·        Fújd el röviden a sípjeleket, aztán játékkal gyakorold.

 

Kellékek:

Annyi síp mint amennyi tag.

 

3. Gyakorlás / Játékok:

·        Felváltva egy-egy tag lead sípjeleket a többi tagnak.

·        Idem bekötött szemmel.

·        Hangverseny: Két csoportot alakítasz. Mindkét csoportnak súgsz a fülébe 1-1 sípjelt. Meg kell találják a párjukat a másik csoportban.

·        Sípjel Stop: A cserkészek körben állnak és mindenki kap egy betűt. A játékvezető mond egy sípjelt és a tag odafut és el kell sípolja a sípjelt. A többi cs. addig szalad amíg a sípjelt nem sípolták rendesen.

 

4. Egyéb Ötletek:

·

 

 

KIKÉPZÉSI GYAKORLATOK ŐRSI KERETBEN
Próbapont Próba Célja / Témája
Jeladás – Morze Honkereső Cserkésztudás
1. Motiválás / Bevezetés:

·        Kérdés: Hogyan tud két cserkész egymással portya alatt kommunikálni, amikor köztük egy nagy távolság van.

·        Mesélni a tagoknak: A kiránduláson, táborban, stb, este az őrs egy titkos üzenetet fog kapni.

·        Csinálni fogunk egy morzegépet.

2. Kiképzés / Tanítás:

·        Tanítom a betűket; először a nevüket.

·        Kulcsszavak: TMOCS, EISH

·        Segítő Szavak

·        Felhívás: NK

·        Készítek egy rövid üzenetet amit nekik meg kell fejteni.

 

Kellékek:

 

 

3. Gyakorlás / Játékok:

·        Memoteszt: Minden Morzejelt és a magyarázatát leírom egy-egy papírra. Megfordítom a papírokat és a tagok kettesével fordítják meg; párokat kell alakítani.

·        Morze Stop: A cserkészek körben állnak és mindenki kap egy betűt. A játékvezető mond egy betűt és a tag odafut és el kell sípolja a betűt. A többi cs. addig szalad amíg a betűt nem sípolták rendesen.

·        Csokoládé játék: aki hatost dob, húz 2-3 kártyát melyen betűk vannak ráírva, és el kell sípolják a morze jelét.

 

4. Egyéb Ötletek:

·        Este a táborban a hegyoldalról leadni.

·        Ha zászlóval adsz le, olyan távolságról adjál le, hogy ne hallják egymás kiabálását.

 

 

KIKÉPZÉSI GYAKORLATOK ŐRSI KERETBEN
Próbapont Próba Célja / Témája
Faragás
1. Motiválás / Bevezetés:

·        Konkrét célokra készíteni valamit:

Þ    Anyák napi ajándékra

Þ    Lányoknak ajándék

Þ    Őrsi sarok díszítésére

Þ    Őrsi zászlórudat kell kifaragni

·        Mutatni már kész faragásokat (Ha te csináltad, annál jobb).

·        Elmesélni egy volt cserkésznek a történetét, aki a cserkészetben kezdett el faragni, asztán asztalos lett, és máma a faragással keresi meg a kenyerét.

·        Mikor faragjunk? Nem csak az őrsi órán.; kiránduláson és táborban, pihenőben, őrségen, ….

·        Mit kell faragáskor tekintetbe venni? Legyen elsősegély készlet kéznél.

·        Készítsél olyasmit amit hamar befejeznek, hogy lehessen az eredményt látni.

·        Mit faragni? Kopjafát, képkeretet, balta nyelét, dobozkát, ….

·        A faragás az a magyar nép egyik díszítő eszköze. Igyekezz eredeti mintákat mutatni a tagoknak.

2. Kiképzés / Tanítás:

·        Mutassál minél több mintát: kész faragásokat, könyveket, cserkészkönyvet….

·        A fa szálainak az irányába kell a kést vezetni.

 

Kellékek:

Fa: szerezheted asztalosnál, fa-üzletbe.

Bicskák: nagyon jók a „cutter”-ek: olcsók és élesek (kicsit veszélyesek is).

3. Gyakorlás / Játékok:

·

 

4. Egyéb Ötletek:

·        A faragást több féle képen be is be lehet fejezni: csiszoló papírral, festékkel, fényezéssel.

·        Egyéb dolgok amit fával lehet csinálni:

Þ    Karcolás: sima fát megkarcolok egy éles tűvel, és egy olaj-hamu keverékkel bekenem.

Þ    Spanyolozás (lacre)

Þ    Ólomöntés: ostor nyél végének a kidolgozására.

Þ    „Pirograbalni”

 

 

KIKÉPZÉSI GYAKORLATOK ŐRSI KERETBEN
Próbapont Próba Célja / Témája
Természetjárás
1. Motiválás / Bevezetés:

·        Sétával az erdőben

·        Mit láttatok, hallottatok az erdőben

·        Mese: Robinson Crusoe; a természetből kell táplálkozni.

2. Kiképzés / Tanítás:

·        10 percet egyedül hagyod a tagokat az erdőben; írják le mit hallottak, láttak, szagoltak.

 

Kellékek:

 

3. Gyakorlás / Játékok:

·        KIM játék virágokkal, rovarokkal, fákkal, halakkal, stb.

·        Állathangutánzási játékok

 

4. Egyéb Ötletek:

·        ÁLLATOK

Þ    Nevük

Þ    Lábnyomok, rágásnyomok, trágya felismerése

Þ    Nyomkiöntés

Þ    Rovargyűjtemény

Þ    Madártoll gyűjtemény

Þ    Állattenyésztés

Þ    Állatkert

·        NÖVÉNYEK

Þ    Levél gyűjtemény; lepréselni a leveleket.

Þ    Virágrajzverseny

Þ    Fényképgyűjtemény; fényképeket csinálni pl. virágokról.

Þ    Botanikus kert

·        IDŐJÁRÁS

Þ    Felhőtípusok

Þ    Szél, szélerősség

Þ    Szélkakas készítése

Þ    Időjárás jóslás

·        VIZIÉLET

Þ    Búvárvilág

Þ    Halfajták

Þ    Tengeri állatok

Þ    Kagylógyűjtemény

Þ    Aquarium készítés

·        CSILLAGÁSZAT

Þ    Csillagképek

Þ    Csillagtérképek

 

 

 

Kiképzési Gyakorlatok Örsi Keretben
Próbapont Fiú Próba Lány Próba Célja / Témája
Főzés
1. Motiválás / Bevezetés:

·        Fáradtak vagyunk és legszívesebben nyersen eszünk meg mindent. Mit mond akkor az őrsvezető az őrsnek? Buzdítja az őrsöt.

·        Az előző nap esett: Mi csinálunk? Meg szárítjuk a rőzsét.

·        Kevés rőzse van. Mi csinálunk? Minden természetes anyagot használunk égetésre.

·        Paprikás krumplit kell, hogy készítsünk és észre vesszük, hogy mikor át mentünk a folyón el úszót a krumpli. És akkor? Fólia papírba főzünk, nyárson sütés (virsli, zöld paprika és hagyma).

·        Egy mamától kaptunk kölcsön egy lábost, de azt mondta hogy ha kormosan hozzuk vissza soha többet. És akkor?

·        Nem lett kormos a lábos, de a szakács elfelejtette a tűzön a maradék ételt. Hogy vesszük ki könnyen a kozmás ételt mikor a táborba érkezünk vissza? Felforraljuk egy kis klóros vízzel (lavandina)

·        Puah! Ez az étel szörnyű sós. Mit csinálunk? Beleteszünk egy egész krumplit és ez beszívja a sót.

·        Már megint megnedvesedett a só. Hogyan kerüljük ki ezt? Fólia papírba becsomagoljuk.

 

 

2. Kiképzés / Tanítás:

·        

·        

Kellékek:

·         8 „cartulina”, négyszöglet a kérdéseknek. Nedves rőzse, folia lap, kondér, lavandina, krumpli, mosó szappan, hagyma, zöld paprika, só, paprika.

3. Gyakorlás / Játékok:

·

 

4. Egyéb Ötletek:

·       

 

 

 

Kiképzési Gyakorlatok Örsi Keretben
Próbapont Fiú Próba Lány Próba Célja / Témája
1. Motiválás / Bevezetés:

 

 

 

 

 

 

 

2. Kiképzés / Tanítás:

 

 

 

 

 

 

 

Kellékek:

 

3. Gyakorlás / Játékok:

 

 

 

4. Egyéb Ötletek:

 

 

 

A gyûjteményt alapította:
Lomniczy Mátyás
Argentínai Körzeti Pk.

A gyûjtemény letölthetõ WORD formátumba is!