Ingatlanaink

KÖZPONTUNK
2850 Route 23 North
Newfoundland, NJ 07435 USA
Telefon: +1 (973) 400 8628


TELEKI PÁL CSERKÉSZHÁZ
66 Plum Street
New Brunswick, NJ 08901 USA
Telefon: (732) 545-8119
Leírás:

A sokéves igény és áhítozás a fészek melege után végre beteljesült. New Brunswickon, N.J. államban a magyar negyed kellős közepén 1965. júniusában az ukrán görögszertartású katolikus templom eladó volt. Éreztük, most van itt a pillanat, hogy bármely áldozat árán is megszerezzük ezt az épületet a cserkészotthon céljaira. Bátor erőfeszítések, áldozatok, adományok együttesen termették meg a gyümölcsüket és így az 5-ös számú fiú és 41-es számú leány cserkészcsapatok otthonhoz jutottak a Plum Street 66 sz. alatt. Az Otthon egyben múzeummá is lett, ahol a már több mint öt évtizede számkivetésben működő magyar cserkészet ereklyéi, emléktárgyai, faragványai, hímzései kerültek kiállítási szekrényekbe. 1965 júniusában ez az épület 22,000 dollár vételárban átment a Külföldi Magyar Cserkészszövetség birtokába.

Az egykori templomszentély, előadó dobogó lett, a templomhajó pedig sokféle célt szolgál azóta: cserkész gyűlések, csapatfoglalkozások, népi-tánc tanfolyamok, magyar óvodai foglalkoztatások, fedett pályás sport események, hangversenyek, énekkari próbák, előadások, kiállítások színtere szakadatlanul. Mindez világosan mutatja a mérhetetlen nagy igényt.

Egy-két év után világossá vált, hogy az egykori templom eredeti állapotában kicsi, kibővítésre szorul. 1969 tavaszán újabb 20,000 dolláros költséggel megtörtént a kibővítés. Az a néhányezer dollár, amit a vételkor le kellett fizetnünk, a helybeli 5-ös fiú és a 41-es számú leánycserkész csapatok többéves megtakarított pénzéből valamint a Passaic-i 6-os és 38-as számú cserkész csapatok kölcsönéből került ki. Ehhez még hozzájárult cserkész vezetők és cserkészetet nagylelkűen támogató magyarok adománya és kölcsöne is. A következő két évben a Cserkész Nagytanács adományából és a Cserkészszövetség által indított gyűjtési akció révén közel négyezer dollár folyt be, elsősorban az Amerikában élő, de más kontinenseken élő magyarok adományaiból is.

A 20 évre felvett kölcsönt jelenleg már törlesztettük, a ház teljes egészében a KMCSSZ tulajdona. Ezt kisrészben a Cserkészszövetség, jelentős hányadában pedig a New Brunswickon 1966-ban megszervezett Cserkészszülők és Barátok Munkaközössége érte el. Ez utóbbi szervezet célja és önként vállalt feladata, hogy a cserkészotthon törlesztésének és fenntartásának évi 10-15 ezer dolláros költségeit előteremtse és a helybeli cserkészszülőket és barátokat a cserkész ifjúság munkájának szüntelen erkölcsi és anyagi támogatására serkentse.

Számos helybeli cserkészszülő jelentős adományából és a munkaközösség erőfeszítéseinek eredményeképpen az 1969-ben végzett átépítés 20,000 dolláros költségét 3 év alatt teljesen kifizettük és így további kölcsön nem terheli az Otthont.

1973 szeptemberében Mindszenty bíboros megtisztelte látogatásával a Teleki Pál Cserkészotthont. Hosszabb időt töltött itt és meg is áldotta. Áldása velünk van, hogy ifjúságunknak magyar és cserkész szellemben való nevelése töretlenül folytatódjék.

Az otthon életében egy másik fontos állomás az Udvardy könyvtárnak a 10. jubileumi évben való megnyitása volt.

 

AZ UDVARDY KÖNYVGYŰJTEMÉNY
Dr. Udvardy Tibor, Trentonban élő honfitársunk, író és szerkesztő több évtized munkájával és a szakértő gyűjtő szenvedélyével igyekezett felkutatni és megszerezni a külföldön fellelhető, vagy kallódó értékes magyar könyveket. Magánosoktól és antikváriusoktól, Amerika és Európa sok városából gyűjtötte össze magyar könyvtárát.

Dr. Udvardy Tibor a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek ajánlotta fel a magyar szellemi kincseknek ezt a gazdag tárházát, hogy e nagymértékű hagyaték az itt élő magyar ifjúságnak mindig a keze ügyében lehessen. A Cserkészszövetség azonnal reagált és nagy hálával fogadta el és köszönte meg a felbecsülhetetlen értékű ajándékot. A cserkészszülők lelkes támogatása pedig lehetővé tette, hogy a könyvtár a cserkészházban kerüljön elhelyezésre.

A gyűjtemény különösen gazdag magyar történelmi munkákban. Legnagyobb történészeink: Szalay és Baróti, Szilágyi Sándor, Hóman Bálint, Szekfü Gyula, Teleki Pál, Lukinics Imre sok kötetből álló munkái mellett itt találjuk Francisco Kazynak a Magyar Királyságról szóló, latin nyelven 1737-ben írt két kötetes könyvritkaságát. Kossuth Lajosnak 1880-ban írt, Irataim az Emigrációból c. háromkötetes munkája; a Századok Kötetei 1867-tol 1939-ig is itt vannak könyvespolcunkon. Nem hiányoznak a magyar képzőművészet és magyar népművészet ragyogóan illusztrált kötetei sem. A magyar irodalomtörténet művelőinek és a magyar remekíróknak, valamint híres tudósainknak írásai is gazdagon vannak képviselve.

A könyvtári anyag leltározásának és feldolgozásának hatalmas munkája még előttünk áll. Csak ha az befejeződött, tudjuk felmérni, hogy mi minden került Udvardy Tibor önzetlen gesztusa és hivatástudatból fakadt magyarságszolgálata révén a new brunswick-i magyar cserkészfiatalság birtokába.


BODNÁR GÁBOR CSERKÉSZHÁZ
56 Wood Street
Garfield, NJ 07026 USA
Telefon: (973) 546-1806
Leírás:

A garfieldi cserkészház megvételére, ill. ünnepélyes felavatására 1969 március 23-án került sor. A római katolikus plébános és a református lelkész áldása után, nagyszámú, a helyi cserkészek örömében osztozkodni kívánó közönség lépte át első ízben, s sokan közülük később még számos alkalommal, a garfieldi cserkészház küszöbét.

Mint minden háztulajdonos tapasztalta, a „beköltözésnek” előzményei voltak. Minthogy a helyi két csapat, a 6-os Gábor Áron és a 38-as Rozgonnyi Cicelle, rendelkezésére álló $3,000 összeg még a letétet sem fedezte, a központi Szövetség jóvoltából és utánajárásával, az Amerikai Magyar Református Egyesület $12,000 kölcsönt bocsájtott rendelkezésükre. A hivatalosan megkövetelt személyes jótállást Bodnár Gábor, Keresztes Béla és dr. Némethy György vállalták. Ez összeg mellett, önzetlen egyéni megajánlásokból (beleértve a New brunswicki és philadelphiai csapatok ajándékát), tevődött össze az átírás lebonyolításához szükséges összeg.

A következő cél: a volt Lengyel sport-klubházból cserkészeink részére otthont varázsolni! Az alagsor zuhanyozói helyére konyha került. A lépcsők, bejáratok, falak, mind renoválásra szorultak. A ház elejére egy új elôtér, vagyis bejárat épült. E mammut vállalkozás felelôsségét ekkor is, majd az 1990-es fenti nagyterem ujjáalakítása alkalmával is Keresztes Béla bá’ vállalta.

A cserkészszülôkre, ill. a Fenntartó Testületre egy új feladat várt: pénzt teremteni a kölcsön törlesztésére, további javításokra és a mindenkori számlák kifizetésére.

Az évek során, a cserkészház teljes metamorfózison ment át: a három mellékhelyiség felújítása, a konyha felújítása, az alagsor „ebédlôvé” alakítása, amely harmincnégy év után is a népszerü őszi, farsangi, mikulás és anyáknapi ebédek színhelye. (A piknik jellegü apáknapi ebédet hagyományosan a gyepes udvaron rendezzük). 1990-ben a fenti terem, amely kizárólag a cserkészeink rendelkezésére áll, teljes felújításon ment át, beleértve új tetőgerendákat, új ablakokat, új padlót, stb. Ezt megelôzôen új tetô került a házra, majd új járda a ház elé.

A sokak, s fôleg egyesek erôfeszítése, cserkészetünk s magyarságunk jövôjében való befektetése meghozta a gyümölcsöt. Kúltúresték, impozáns müsorok, eminens magyarok előadásai, beszámolói tették gazdaggá cserkészházunk rendezvényeit. Vendégeink közé sorolhatjuk Balczó Andrást, Czine Mihályt, Jancsó Adriennt, László Gyulát, Püspöki Nagy Pétert, Duray Miklóst, stb. 1974-ben Mindszenty József hercegprímás úr meglátogatta és megáldotta cserkészotthonunkat. Közénk telepedett s elbeszélgetett cserkészeinkkel.

Szövetségünk és a Körzet számos gyülést, felvételi vizsgát, díszvacsorát, vendégfogadást tartott a garfieldi cserkészházban.

Gábor bá’ halála után, 1997-ben a Fenntartó Testület kérvényezte, hogy a „névtelen” garfieldi cserkészház a Bodnár Gábor Cserkészház nevet kapja. Gábor bá’ közel ötven évig garfieldból kormányozta és vezette vaskézzel, de apai szeretettel a külföldi magyar cserkészetet. Mint jó humora közismert volt, egy alkalommal egyik vendégnek feltette a kérdést a cserkészház udvarán. -Mi szükséges ahhoz, hogy valaki ügyvezetô elnök lehessen? Az, hogy az illetô garfieldi cserkész, a felesége neve pedig Ágnes legyen!-

A cserkészházat cserkészeink érdekében kellett megvalósítani. Szép, tágas teremnek s füves udvarnak lettek a birtokosai. Ahogy létszámban növekedett a csapat, úgy terjeszkedtek. Jelenleg az alagsor s a fenti telefonszoba is ôrsi gyűlések székhelye. Az ici-pici raktár s a mellékhelyiségek szolgálnak titkos ôrsi megbeszélésekre.

Ha nagyon hallgatózunk, a falak sok, vidám cserkészrendezésnek adnak viszhangot: szüreti mulatságok, középkori jelmezbál, cserkészfoglalkozások utáni ping-pong ill. magyar mesefilm vetítés, kiscserkészek bábszinház zsúrjai. Amellett, hogy fúrnak-faragnak, rover cserkészeink már a konyha titkaiba is behatoltak. Lekvárt fôztek, amit a karácsonyi vásáron el is adtak. Regöseink, többek között, népi hagyománnyal foglalkoznak: népitáncot, balladákat tanulnak s a nemzeti ünnepélyeken képviselik a csapatot.

Cserkészeink a cserkészházunk szíve-lelke. A ház gazdája, fenntartója, ápolója, gondnoka, háziasszonya pedig a Fenntartó Testület. A ház fenntartásához bevált szükséges pénzforrás az évi öt ebéd megrendezése. Ez is sok munkát, telefonálást, felkészülést igényel, fôleg a lelkes cserkészmamák részérôl. Ugyanakkor sok, finom vasárnapi ebédet és kellemes délutánt nyújtott sok magyar számára.

Rendszeres vendégeink közül többen elköltöztek az örök hazába. Hagyatékaikban nem felejtkeztek meg cserkészházunkról. Nevüket kis emléktáblák örzik – mi sem felejtjük el ôket!

Pándi Erzsébet


SYDNEYI CSERKÉSZOTTHON
Melville Reserve
Hampstead Road
Homebush West, N.S.W. 2140 Ausztrália
Leírás:

Mióta a cserkészmozgalom Sydney-ben megindult,a nagy kérdôjel mindig az volt, hogy hol tudják a magyar ifjúságot összehozni? Különbözô ideiglenes megoldások után, levél hadjárat indult a Sydney-ben lévô városi tanácsokhoz segítségért. -Lehel Sándor, cserkeszbarát, közbenjárására a Strathfield-i tanács 1967.oktoberében a Melville Reserve nyugati felét a Magyar Cserkészmozgalom rendelkezesére bocsátotta. A Fenntartó Testület ezt követô rendkivüli közgyülése a cserkész tisztikar által elôterjesztett terveket egyhangúlag elfogadta. A különbözô hatóságok elôbb-utóbb mindent jóváhagyták és 1968. február 16-án az elsô kapavágással megindult az épitkezés.

Majsay Ottmár, a testület elnöke, 1968. március 2-án helyezte el az alapkövet a könyvtár falába. Áprilisban már álltak a falak. Május 18-19-én a csapat „ezermesterei” 16 tetôszerkezetet készítettek el nagy szakértelemmel. Az elsôt 5 óra alatt, az utolsót 31 perc alatt csavarta össze a lelkes csapat. Júniusban már tetô alatt megy a belsô épitkezés, sôt június 2. után, már csak kulccsal lehet bemenni. Júliusban az egyik tekepálya lebontásából kitermelt nagyszeru faanyag felhasználasával foglalkozott az épitô gárda és az év végéig a menyezet, szinpad, belsô „gôrdülô” válaszfalak és egyéb berendezések építése foglalja el a szombatok és vasárnapok „szabad” perceit. 1969. elején került sor a festésre, ajtók felszerelésére. Este is lehet már dolgozni, mert a villany is ég, a víz is folyik és az is működik amire mindenkinek szüksége van néha.

Alderman W. Boyce, Strathfield polgármestere 1969.július 5-én ünnepélyes keretek között nyitja meg az Otthon kapuit, majd Majsay Ottmár elnök átadja az Otthon kulcsait a két csapatparancsnoknak.

Az Otthon a Sydney-i csapat müködésének egyik legnagyobb sikere. Az épitkezés 18 hónapig tartott, $12,000-ba került, de tulajdonképen azért epült fel, mert a Sydney-i magyar társadalom áldozatkészsége határt nem ismer, mikor nemes célról van szó. Megdönthetetlen tény az is, hogy az Otthon sohasem épült volna fel, ha a cserkészmozgalom 1951-ben nem erôs erkölcsi alapokon indul meg.

A Sydney-i Magyar Cserkészotthon a Magyar Cserkész Mozgalom egyik nagy eredménye. Büszkén uralja a körülvevô parkot és kapuja mindig nyitva áll a magyar cserkészek és barátaik befogadására. A környék magyar népdaloktól hangos minden szombat délután. Remeljük az elmúlt 52 év eredménye a jövô bástyájává változik, ahol a Sydney-ben élô nagy magyar család gyermekei még hosszú éveken keresztül együtt végzik a nemzetmentô Jó Munkát!


RÁKÓCZI FERENC CSERKÉSZOTTHON
Monteverde 4241
1636 Olivos (Bs.As.), Argentína
Leírás:

„Még sokat kell küzdenünk, amíg a telekből otthon lesz. A legnehezebben már azonban túl vagyunk, talaj van a talpunk alatt.” – Ezt írták 1965-ben a Buenos Aires-i cserkészek amikor is Fenntartó testületük jogilag is elismerést nyert mint az EMESE Kultúr Egyesület. Az alapítás óta sok év eltelt s közben bebizonyosodott, hogy argentín cserkésztestvéreinknek nem csak, hogy talaj van a talpuk alatt hanem már tető is a fejük felett. 1976 október 9-én a cserkészcsapatok beköltözhettek az új cserkészotthonba.

De mondjuk el röviden hogyan is történt ez az új honfoglalás…

Leánycserkészek kezdték a tervet szőni, de szükséges volt hozzá a férfikéz is. Így érték el, hogy 1974 közepére amikor Buenos Aires északi vidékén működő cserkészcsapatok elhatározták, hogy az EMESE eddigi gyűjtött vagyonát, csapatonként 5-5 millió régi argentín pesoval meggyarapítva, közös erőfeszítéssel megépítik a cserkészházat.

1975 május elsején gyűltek össze, cserkészek és szülők egyaránt, a Hungária által 50 évre ingyen átengedett telken az első kapavágásra illetve ásónyomra. 1975 november 15-én már a földszint tető alá kerülését ünnepelhették egy nagy „asadóval.” 1976 május 15-én szintén ebéd keretében ünnepelték a bokréta ünnepet. A II. Rákóczi Ferenc cserkészházat október 9-én szentelték fel ökumenikus istentisztelet keretében. A cserkészház nemcsak a csapatoknak ad otthont négy nagy szobával és raktárral; hanem a csapatparancsnokoknak és az EMESE vezetőségének közös szobája is van; továbbá a regösöknek raktárt és a Zrinyi Ifjúsági Körnek is összejöveteli helységet biztosít.

Az argentín cserkészeink nagy álma ezzel megvalósult, saját cserkészotthonuk lett. Ennek az álomnak a megvalósításában számtalan cserkész , szülő és pártfogó segített. Nevüket örökre őrizni fogja a ház.


CLEVELANDI CSERKÉSZHÁZ
1851 West 23rd Street
Cleveland, OH 44113 USA
Telefon: (216) 621-3655
Leírás:

Szinte hihetettlen hogy már ennyi idő eltelt, de már olyanok cserkészkednek a clevelandi cserkészházban akik meg sem születtek amikor létrehoztuk. Ezeknek számára, és e történelmi könyvnek soraihoz készittem ezt a rövid történelmi összefoglalót.

Éppen hogy a téli havak kezdtek olvadni 1990-ben, Siklodi Sándor atya, a Szent Imre egyház plébánosa, le jött a nagy teremben meg látogatni a fiukat akik ott tartották az összejöveteleiket. Egy érdekes ajánlata volt amit többen érdekelve figyeltünk. „Fiuk, a templom mellet lévö raktár épületböl ki költöztek az eddigi bérelök, és fenn áll az a lehetöség, ha érdekkel benneteket, hogy rendelkezésetekre adnánk eszt az épületett, ha pediglen nem kell, akkor csinálunk belöle egy parkolót.”

Természetessen kiváncsiak voltunk, és kértük hogy minnél elöbb nézhessük meg eszt az épületett kivülröl, belülröl. Hogy akkor mit láttunk, és ahogyan most kinéz a csérkeszház, összehasonlithatatlan. Ez az épülett már akkor több mint száz éves volt, többek között, rakodó teremnek volt használva, de talán legtöbbet egy tej kezelö csarnok volt. Majdnem fele az épületnek egy nagy hütöszekrény volt, vastag nagy parafa falaival. A padlója beton ami a közepére leejtett egy nagy lefolyó a közepén hogy könnyen le mossák talán a kifolyt tejet. Ezen kivül a külsö vastag tégla falak, és egy jukas, rodhadó fa és kátrány tetö.

Nevetni lehet ma már rajta, mert akkor többször és többen ránéztünk erre az épületre és nehezen lehetett belöle valamit látni. Olyan is elhangzott hogy „hozhatjak a romboló gépeket, ebböl már csak parkoló lesz.”

Az elsö kérdés az volt hogy valóban megmenthetö az épület. Pontos felmérést csináltunk és döntöttünk hogy megfelelöen erös az alap hogy megint rá épithesünk. Meg kaptunk az egyháztol egy 20 éves használati engedélyt, és id. Gráber István anyagi támogatásával, közel 100 ember az idejét, munkaerejét adományozta hogy megépüljön a cserkészház. Ahoz hogy megépüljon a mostani ház, több mint $100,000 dollárt tettünk bele és 5,000 munka órát, amit cserkészek, szülök, cserkészbarátok adományoztak.

Ma már mondhatom aszt hogy agyon van használva a cserkészház.

Cserkész összejövetelek, magyar iskola, regös probák, Cserkész Barátok Köre gyűlések (a csapatok fenntartó testülete), bál probák, lelki gyakorlatok, ünnepélyek, és sok egyéb más program által használva van a ház majdnem minden nap.

A cserkészház méretei 65′-0 x 65′-0 vagy 4,225 négyzett láb. Ebben van egy táncterem, 4 örsi szoba, iroda, könyvtár, regös szertár, raktár, konyha, zuhanyozó, férfi és nöi w.c.

Cleveland, Ohio belvárosában található, ami könnyen megközelithetö mindenkinek.

Jó Munkát, ifj.Gráber István cscst., cserkészház pk.


SÍK SÁNDOR CSERKÉSZPARK

Tábor címe: 10993 County Road 15, Fillmore, NY. 14735 USA

Posta: 5098 Robinson Road, Fillmore, NY. 14735 USA

Telefon: (585) 567-4849

E-mail Cím: sscspark@gmail.com

WEB: http://sscspark.com/

 

Leírás:

Amerikai New York állam nyugati részén Buffaló várostól dél-keletre, másfél óra autózás után találjuk a ma már híres Sík Sándor Cserkészparkot. A 117 hold területen sűrű fenyvesek(telepített), ősi lombos erdők, rétek és csalitok formálják a cserkésztáborunk jellegét.

Ez az otthonunk, a cserkészek otthona. Nem csak egy egyszerű táborozó hely hanem a Külföldi Magyar Cserkészszövetség szellemi és nevelési központja.

Szerény de elhatározott kezdettől fogva cserkészetünk kívánsága és vágyálma 1964 tavaszán vált valóra amikor a Szövetség vezetőképzése állandó helyet, otthont kapott. Attól kezdve a sajátunknak mondhattuk… A vezetőképzés valóságos szíve-lelke ez a park. Mint eddig, a tábor továbbra is lehetőséget nyújt a vezetőképzésre, egyben kitűnő helyet ad nagyméretű közösségi megmozdulásokra.

Már könnyebb megtervezni és elrendezni a táborokat, hogyan szállítsuk oda és vissza a felszerelést és a kiképzéshez szükséges anyagot. Bőségesen van helyünk, hogy minden tábor egy időben, zavartalanul végezhesse kiképzési munkáját.
Évente, májusban kezdődik a hagyományos központi akadályverseny (AKI) majd ezt követi a Nyári Magyar Iskolatábor. A nyár közepén több csapat is táborozik itt. Nyár vége felé tartjuk a kiképzőtáborokat minden szinten. Késő ősszel a regös napokkal záródik be a parki élet. Szintén, már több évtizede itt tartjuk a rendszeres jubileumi és emléktáborainkat.

Észak-Amerikából, Kanadából, messzi Ausztráliából, Európából és Dél-Amerikából egyre többen jönnek vezetőképzésre vagy épp ünnepelni a Sík Sándor Cserkészparkban… az “új” magyar Hárshegyre.


SIMON BÁLINT CSERKÉSZPARK ÉS TELEKI PÁL CSERKÉSZTANYA
Embu, Brazília
Leírás:

A sao pauló-i cserkészeknek két cserkészparkjuk van. Az egyik Campos do Jordao-ban a hegyek között a „Teleki Pál” cserkészpark, a másik Sao Paulo város szélén, a város szivétol 29 km-re ,Embuban a „Simon Bálint” cserkészpark. Míg az elsot nyári és Vezetoképzo táborainkra szoktuk használni, a másodikat minden hónapban mikor a helyi csapatok hétvégi táborba szállnak, ott tartják meg rendes cserkészosszejöveteleiket. Ha a cserlkészpark jainkat brazil cserkészek vagy mások kiigénylik, pénzért adjuk bérbe, ezzel is kisegítve a park fenntartási költségeit.

Az embui „Simon Bálint” cserkészparkot 1958-ban vették a következő cserkészek: Cseh Tibor, Fürst Béla, Tóth Veremund, Szent Gellért kolostor, Kokron Margó, Lajtaváry Endre és Réz Katalin. 1959-ben ezekhez csatlakoztak: Kovács Rafael, Gácsér Imre és Bodnár Gábor.

A „‘Simon Bálint”‘ cserkészparkban, az árnyas eukaliptusz ligetben 2 orsi ház, konyha, kamra, fürdoszobák, raktárak, WC-k és tágas félig nyitott ebédlo van. A park szélén áll egy kis ház ahol állandó házmesterünk lakik aki a cserkészpark tisztán-és-karban tartásával van megbízva. A villanyt is bevezettük az embui cserkészparkba.


TELEKI PÁL CSERKÉSZTANYA
Callender Road
Rome, Ohio USA
Leírás:

Amerikába, Ohio állam Cleveland városába az 1950 es évek elején az oroszok elől menekülö emigránsok megérkeztek és magukkal hozták a cserkész mozgalom ismeretét. Ezek a cserkészvezetők alapították meg a Magyar Cserkész Szövetséget külföldön (a kommunista hatalom által Magyarországon betiltott Cserkész Szövetség utódaként), hogy folytassák a cserkészmunkát és hogy átmentsék a magyar nemzeti öntudatot. 1951-ben megalakult egy fiú és egy leány cserkészcsapat, majd a város másik oldalán még egy fiú és még egy leány csapat.

A négy csapat fenntartó testülete, a clevelandi Cserkész Barátok Köre 1960-ban megvett egy területet, hogy legyen a cserkészeknek saját helyük kirándulni, táborozni. A terület 150 acre (kb. 60 hektár) nagyságu, erdő és mező, Cleveland-tól kb. 60 mérföldre (100 km.-re) keletre, autóval egy óra távolságra van. Az évek folyamán fürdésre, csónakázásra alkalmas tavat (kb. 5 acre / 2 hektár nagyságú), strandot csináltunk, fenyőket ültettünk. Később barakkokat, pavilon épületet építettünk, kutakat fúrtunk, parkolóhelyet csináltunk. Nyaraláshoz való telkeket kijelöltünk és cserkészeknek, támogatóknak eladtuk.

Önerőnkből fizettük a telekvétel, a fejlesztés, az építés költségeit és önerőnkből végeztük a munkákat.

Hétvégi kirándulások, portyák, nyári és téli csapattáborok, cserkésznapok, céllövések, vizicsaták, munkanapok mindig voltak, pezsgett az élet. Mivel “vad” terület volt, hódgátakat romboltunk, csörgő és más kigyót lőttünk. A helyiek nem mindig voltak barátságosak, egy éjjel fel is gyujtottak egy pajtaépületet.

Villany csak a pavilonban volt -és van-, nyári táborok, cserkésznapok alkalmából jégszekrényt vittünk ki. Főzéshez a rezsókat, gázpalackokat, ivóvizet mindig vittük.

De mindenki szerette a parkot, élvezte a kultúrából való kikapcsolódást -még a sok szúnyogot és bögölyszerű, csípő bogarakat sem bánta.

1980-as években diszkaput állitottunk a bejáratnál és emléket állitottunk a II. világháború magyar katonáinak és az 1956-os szabadságharc hőseinek.

Sajnos a helyiek sok kárt okoztak, betörték a barakkok falait, megrongálták a kutakat, stb. Ezek javitása mind többlet munkát és költséget jelentett. A lerombolt emlékművek helyett a városban lévő Cserkészházban újakat állítottunk. Próbálunk egy állandó gondnokot elhelyezni a park területén, aki felelős lenne a park biztonságáért és karbantartásáért.

Az elmúlt tíz évben ritkán használjuk a cserkészparkot nyári csapattáborokra. A park környéke beépült, portya helyekre nem alkalmas. De azért hétvégi kirándulásokra gyakran használjuk főleg tavaszal és összel. Túlélési hétvégeket tartunk télen. Sokszor volt fél méteres hó.

A Teleki Cserkésztanya elégé primitiv, kevés modern felszereléssel. Ennek ellenére több mint ezer cserkész az elmúlt 44 év alatt megszerette a természetet és sok jó élménnyel gazdagodott.

TANYAPARANCSNOKOK
1960 – 1962 Borosdy Gyula
1962 – 1972 Szappanos István
1972 – 1974 Szappanos Tamás
1974 – 1977 Borosdy Bánk
1980 – 1988 Szentkirályi Ödön
1989 – Daróczy Péter
A Magyar Cserkészszövetség 2004 évi Sztrilich Pál Cserkész-parkban rendezett cserkészpark találkozóra személyes részvételünk helyett ezt küldjük és Jó Munkát kívánunk!

Cleveland, 2004. február 12.
Összeállította: Szentkirályi Ödön cscst.


MINDSZENTY CSERKÉSZPARK
Mury, Brazília


HÁRSHEGY CSERKÉSZPARK
D-92280 Kastl/Amberg
Mennersberg 8, Németország
Leírás:

A mai cserkészpark területén 1978-ban tartott az 1. ker. nagytábort.

Egy saját cserkészpark utáni vágy az 1987-es tiszti gyülésen fogalmazódott meg. Röviddel ez után alakult meg a Magyar Cserkészpark Egyesület. A bírósági bejegyzés és az adóhivatal által elismert közhasznúság után kezdtük el, elöször a terület keresö munkát. Akkor még a Kastl-Mennersberg-i területre nem is gondoltunk. Egy telek keresö út végén haza felé Kastl mellett mentünk el. Gondolva egyet beugrottunk mondván kérdezzük már meg a tulajt, hogy eladná nekünk a területét. A tulaj, egy idös néni némi gondolkodás után és a polgármester rábeszélésére igent mondott.

Így 1990 dec. 1-én aláírtuk az adásvételi szerzödést. Ezt megelözöen számtalan telefonálás és egyeztetés folyt Bodnár Gábor, Valentiny Géza prelátus és köztem a vételár elöteremtése ügyében.

Ekkor még meg volt számunkra a lehetöség a kcs-t Bärnhof-ban tanyáztatni. Ezt azonban tulajdonosának a Magyar Iskolabizottságnak el kellett adnia. Így ez a lehetöség megszünt. Ekkor merült fel egy új tanya építésének a gondolata. Miután erre is összetarháltuk a pénzt 1995-ben átadtuk rendeltetésének a Farkas-tanyát (kisbarnaki Farkas Feri bá emlékére).

A tanya 30 személynek ad szálást. A 26 kcs. két háló terembe lesz elhelyezve, 4 vezetönek 1-1 vezetöi szoba áll rendelkezésére. A konyhán kb. 50 före lehet fözni. A házban 4 WC és két nagy fürdö szoba, valamint 2 zuhanyozó van, meleg vizes ellátással. Hüvös idöben fütés áll a tanyázók rendelkezésére.

A park egy 9,5 hektáros területen fekszik. Ebböl kb. 4 ha rét, nyiladék, stb. és kb. 5,5 ha erdö áll a táborozók rendelkezésére.

A parkot többen használják; a kerület a nagy- és vk. táborainak megrendezésére, a csapatok és egyéb magyar és német ifjúsági csoportok. Ezek közé olyanok tartoznak mint a német johanniták mentökutya csoportja, vagy a Kastl-i gimnázium érettségi találkozóira megjelenö régi diákok, német protestáns ifjúsági csoportok, nosztalgiázó magyar öcs.-k.


MELBOURNEI CSERKÉSZPARK
Warburton/Victoria 3790 Ausztrália