Adományok

View this page in ENGLISH


Adományozz biztonságosan PayPal rendszerrel: 

Események célirányos támogatása esetén az alábbi lehetőséget válaszd:

AKTUÁLIS: Felhívás adományozásra a Sík Sándor Cserkészpark Telekvételéhez

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség a közelmúltban ünnepelte fennállásának hatvanadik évfordulóját. Büszkék vagyunk arra, hogy ennyi éven át szövetségünk nem csak működő képes, hanem nyugati magyarság egyik kimagasló szervezete is.

Fiataljaink kiképzése kiterjed cserkész tudományokra, magyar irodalomra, történelemre, földrajzra, népi kultúránkra és jellemnevelésre. Hiresek akadályverseny vetélkedőink, jubileumi és vezetőképző táboraink. Kapcsolatot teremtettünk az elszakított területek magyar cserkészszövetségeivel és csereakciókat is támogatunk.

Kapcsolatos anyagok:

 

Célkitűzéseink

 1. Elsőrendű feladatunknak tekintjük, hogy hosszútávú biztos anyagi támogatást nyújtsunk a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek
 2. Az Alap másodrendű célja, hogy támogatást nyújtson a pénzgyűjtő akciókhoz, felülvizsgálja azokat, valamint segítse a Szövetség által kitűzött célok elérését.

A Magyar Cserkész Alapot a Külföldi Magyar Cserkészszövetség azzal a céllal hozta létre, hogy az Alap segítse a Külföldi Magyar Cserkészszövetséget pénzgyűjtő akcióiban valamint hosszú távú anyagi célkitűzéseinek elérésében. Ilyenek például a különböző cserkész megmozdulások, a vezetőképzés, táborok, és más cserkész jellegű programok.
Az Alapot a vagyonkezelő tanács tartja fenn az Alap alapszabályok szerint.

Ügyvezető igazgató

 • Nádas Krisztina

Igazgató helyettes

 • Globits László

Alap tanács

 • Lendvai Lintner Imre, KMCSSZ Elnök
 • Dömötör Gábor, KMCSSZ Alelnök
 • Szórád Gábor, KMCSSZ Főtitkár
 • Tamoga István, Tanácstag

 

Cserkész Alap elérhetősége:
HUNGARIAN SCOUT FUND
P.O. Box 771571
Lakewood OH 44107  USA
hsfund@kmcssz.org


Adományok és hagyatékok

A Magyar Cserkész Alapnak küldött adomány minden cserkész részére szól. Bármilyen értékű adományért hálásak vagyunk és az adakozót megháláljuk nagylelkűségéért. Az adomány nagyságától függően az adakozókat különbözőképpen értékeljük.

Az adományozók beleegyezésével minden $100 és feletti összeget adakozó nevét a KMCSSZ honlapon közzétesszük. Az $1,000 és feletti adakozók nevét a Sík Sándor Cserkész Park „Támogatóink Falán” fogjuk feltüntetni. Az $5,000 és feletti adakozók nevét pedig a parkban lévő épületre felhelyezett egyéni táblákon fogjuk feltüntetni.

Adományaikat illetően személyesen adószakemberüktől kérjenek tanácsot.

Alább felsoroltak, csak az amerikai adótörvények figyelembe vételét tükrözik és nem adnak sem jogi, sem könyvelési, sem pedig bármilyen hivatalos tanácsot.

Adományok a Magyar Cserkész Alapra a következő képen utalhatók át:

 • Készpénz
 • Részvénypapírok
 • Életbiztosítási kötvény
 • Személyi ingóság
 • Ingatlan és telek
 • Végrendeletek és hagyatékok

Készpénz Adományok

Készpénz felajánlásoknál az adókedvezmény a teljes felajánlott összegre vonatkozik. Kérjük használja a megfelelő nyomtatványt . (Kattintson a kapcsolatra)

Részvénypapír Adományok

Az állami kötvények és tőzsdei papírok még nagyobb adókedvezményt jelenthetnek mint a készpénz adományok, különösen azok értékesítésekor. Ugyanis ha az eladott kötvények értéke növekedett (amit a tulajdonos több mint egy évig birtokolt) akkor a teljes piaci ár levonható és az érték növekedési adó teljesen mellőzhető.

Életbiztosítás

Nagyon hatásos az életbiztosítási kötvények adományozása. Az adományozásnak három módja van sajátos előnyökkel.

 • A Magyar Cserkész Alapot mint haszonélvezőt nevezheti meg az életbiztosítási kötvényen. Elhunytakor az örökösök adó nyugtát kapnak a Magyar Cserkész Alapnak kifizetett összegről.
 • Átírhatja a kifizetendő életbiztosítást a Külföldi Cserkész Alapra. Ekkor elismervényt kap a kötvény jelenlegi értekéről. A Magyar Cserkész Alap megkapja a teljes kifizetendő értéket amikor a biztosító társaság beváltja az életbiztosítást.
 • Új biztosítási kötvényt is válthat ki, egyben kifizetve vagy havi részletfizetésre, amelyben a Magyar Cserkész Alapot nevezi meg tulajdonosnak vagy haszonélvezőnek. Adóelismervényt kap a kifizetett alap után abban az évben amikor fizet érte. A Magyar Cserkész Alap a kötvény értékét kapja meg az ön halála esetén, vagy alacsonyabb értéket amennyiben a kötvényt korábban váltja be.

Figyelmeztetés: Adócsökkentést élvez, amennyiben a jótékonysági egyletet egyaránt tulajdonost és mint haszonélvezőt nevezi meg. Ebben az esetben az életbiztosítási kötvény értéke nem számít bele a hagyatékba.

Ingósági Ajándékok

A Magyar Cserkész Alapnak ékszerek, gyűjtemények (pld. bélyeg, érem) antik művészeti tárgyak, népművészeti tárgyak, járművek stb. adományozhatók. Személyes ingóságok, amiket a cserkészet keretein belül lehet használni, vagy olyan dolgok amelyeknek az értéke idővel csökkent, a mai piaci értéküket lehet adóból levonni.

A jelenlegi piaci árat hivatalos becsléssel kell megállapítani, mielőtt elismervényt tudunk adni az adományozott tárgy értekéről. A becsléssel kapcsolatos költségeket is le lehet vonni az adóból, mivel jótékonysági célra lett elköltve.

Ingatlan adományok; telek vagy lakóház

Különböző ingatlanok is adományozhatók (különösen ha egy évnél tovább volt az adományozó tulajdonában) lakóház, bérház, mezőgazdasági földtulajdon, kereskedelmi épület, vagy nem kifejlesztett ingatlan.

Ingatlan adományozása esetén

 • elkerülheti az értéknövekedési adó fizetését
 • a jótékonysági adó levonás mindig az ingatlan piaci értékét veszi figyelembe

Mielőtt bármilyen ingatlant adományozna, tudnia kell hogy

 • mi az ingatlan hivatalosan felbecsült értéke
 • kiindulási ár, és milyen hitel vagy zálogjog terheli az ingatlant
 • mik az ön tervei és vannak-e családtagi érdekeltségek az ingatlanban

Végrendeletek és Hagyatékok

Hagyaték lehet egy meghatározott pénzösszeg, a hagyaték bizonyos százaléka vagy a hagyaték egy kis része miután az örökség szét lett osztva. A hagyaték teljes összege adományozói adóelismervényt kap.

A hagyatékot ajándékozó a hagyatékot bármikor visszavonhatja. A jótékonysági hagyaték levonható az egész örökségből.

Több féle módon van lehetőség arra, hogy a hagyaték a Magyar Cserkész Alapra kerüljön.

 • Előre kijelölt összeg a teljes hagyatékból
 • A teljes hagyatékból előre kijelölhetők például részvények, ingó és ingatlan értékek
 • A hagyatéknak egy bizonyos százaléka is megnevezhető

Abban az esetben amikor az adakozó „living trust”-ban tartja a vagyonát a Magyar Cserkész Alapot is megnevezheti mint a „living trust” részesülőjét.

Azok az adakozók akiknek már elkészült a végrendelete, egy nagyon egyszerű változtatással a Magyar Cserkész Alapot mint örököst hozzáadhatják a pót-végrendelethez.

Milyen módon is lehetne legkedvezőbben adományozni? Erre a kérdésre nincs egyszerű válasz. Minden adakozónak más a pillanatnyi helyzete. Amennyiben a Magyar Cserkész Alapnak szándékozik adakozni, ajánljuk hogy beszélje meg elképzeléseit adó szakemberével hogy azzal a legmegfelelőbb döntést tudja meghozni. Kérjük, hogy egy időben lépjen kapcsolatba a Magyar Cserkész Alappal hogy mindnyájan együttműködve mindenkinek a legkedvezőbb döntést tudjuk hozni és egyben a KMCSSZ cserkészei is hosszútávon élvezhessék együtt működésünk eredményét.

Amennyiben bővebb információra van szüksége, azt a Magyar Cserkész Alap igazgatója, Nádas Kuni tudja megadni, aki a kuni00@ameritech.net címen elérhető.


In-memoriam adományok

Semmi sem tudja pótolni egy családtag vagy jó barát elvesztését. Viszont életüknek egy mindörökké fennmaradó kegyelettel adózhatunk. Megmlékező adományokat az elhúnyt családtag, barát, munkatárs/nő, cserkész emlékére tehetünk. Az adomány nem csak az elhúnyt emlékét tartja életben, de egyben másokat is segit.

A Magyar Cserkész Alap minden adományért nagyon hálás. Levelet küldünk a gyászoló családnak, tudomásukra hozva az adományt. Az Alap adó elismervényt küld az adományozónak, egyben értesiti az adományozót, hogy a gyászoló családot értesitette az adományról.

Kérjük azokat a családtagokat és barátokat akik temetésen vesznek részt, hogy az elhúnyt emlékére a Magyar Cserkész Alapot nevezzék meg gyászjelentésben mint az adományok részesedőjét. Például a következő képpen:

A gyászoló család kéri, hogy virág helyett adományokat a Magyar Cserkész Alapnak küldjenek. Azok az egyének akik az elhúnyt emlékére adományoznak adó elismer-vényt kapnak és az Alap értesiti a gyászoló családot az adományozók részvétteljes megemlékezéséről.

A megemlékező kártya másolata letölthető miután ide kattint.

 

Kapcsolatos anyagok:

Kérjük, hogy az USA-i adományozók a csekket a Hungarian Scout Fund névre töltsék ki és postázzák a következő címre

	Hungarian Scout Fund
	PO Box 771571 
	Lakewood OH 44107
	Let us know this is a memorial donation.

Kérjük, hogy kanadai adományozók a csekket a Rakoczi Foundation névre álltsák ki és jelöljék meg hogy az adományt a Magyar Cserkész Alap -ra küldik. Postázzák a következő címre:

	Rakoczi Foundation
	Carlton Business Ctr.
	80 Carlton St. 
	Toronto, Ontario, M5B 1L6
	Canada

Kérjük, hogy tudassák velünk amennyiben „Megemlékező” adományról van szó.