Sajtóközlemény – a Külföldi Magyar Cserkészszövetség Közgyűléséről

Szerző: Krekuska Róbert Közzétéve:

2023. február 18.
Hárshegy cserkészpark, Turul ház, Kastl, Németország

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség közgyűlést tartott február 18-án, részben Kastl, Németországban, részben virtuálisan. A több mint 100 résztvevőből 75-en vettek részt élőben a gyülekezőn míg a többiek a messzi távolban a számítógépieken követhették a folyamatokat. Így a járvány utáni első közgyűlés újra megmutatta a cserkészetünk összetartó erejét.

A Közgyűlésen elhangzottak a főtisztségviselők beszámolói, amelyből kiemelnénk:

Lendvai-Lintner Imre, a szövetség elnöke, beszámolt a pandémia utáni cserkészetünk fellendüléséről. Beszámolójában helyzetjelentést tett a Szövetség általános helyzetéről, mind külső, mind belső szemszögből. Összefoglalta kerületeink és körzeteink helyzetét, és röviden felvázolta a szövetségi megmozdulásokat és csapataink munkáját. Megemlékezett elhunyt cserkészvezetőinkről, valamint jubiláló csapatainkról. Beszámolójában külön kitért szövetségünk kielégítő anyagi helyzetére. Helyzetjelentést adott a kárpátmedencei kapcsolatainkról a testvérszövetségekkel. Beszédének végén kitért a következő évek kihívásaira: a felső vezetők utódlásának kérdésére, a cserkészet minőségének megtartására, a létszámnövekedés által keltett gondokra és kihívásokra, a jól működő kezdeményezések minőségének megtartására, valamint további szoros kapcsolatok építésére a testvérszövetségekkel.

Vajtay István alelnök azokkal a kihívásokkal foglalkozott beszámolójában, ami a cserkészetünk alapértékeit érinti. Véleménye szerint a mai világ változásaival a KMCSSZ-nek is szembe kell néznie, és mivel elkötelezettek vagyunk cserkészetünk alapvető céljaihoz, elveihez és lelkületéhez így fel tudtuk mérni a változó körülményeket és rugalmasan illeszkedtünk az új helyzetekhez. De csak akkor fogja egy szervezet kitűzött céljait elérni, ha tagjait egy közös értékrendszer fogja össze, amely megalapozza együttműködésüket. A mi közös értékrendszerünk a tíz cserkésztörvény, amely Istenhitünkből ered. Nem csak a külvilág iránti, hanem egymás iránti viszonyunkat és viselkedésünket is ez kell, hogy irányítsa.

Ezen felül a beszámolókból megtudhattuk azt is, hogy a koronavírus utáni korlátozások feloldásával a KMCSSZ diaszpóráért tett szolgálata újra beállt szokásos kerékvágásába. Sikerült vezetőképző táborainkat megtartanunk, csapataink újra tartanak összejöveteleket, táboroznak, valamint a Diaszpóra Iskolatáborokat folyamatosan szervezzük: tavaly újra több mint 15 tábort valósítottunk meg.

A több mint 100 résztvevő (csapat-, körzeti és kerületi parancsnokok, vezetőtisztek, intéző bizottsági tagok, osztályvezetők) egyik fő feladata az új Intézőbizottság megválasztása, illetve jóváhagyása, valamint a KMCSSZ új alapszabályának elfogadása volt. A közgyűlésen szavazattal rendelkező résztvevők kétharmados többséggel megszavazták az új alapszabályt, illetve az Intézőbizottsági tagok is mind megkapták a szavazatok több mint a felét.

A tisztségviselők beszámolóit és további információt a Közgyűlésről az alábbi internetes oldalon lehet találni: https://kmcssz.org/site/aktualis-kozgyules/