Fillmorei nyár a népmesék világában

Szerző: Krekuska Róbert Közzétéve:

Ebben az évben a magyar népmesék világával ismerkedtek meg a diákok a tanórákon. A meséket elolvasták, értelmezték, jellemezték a szereplőket, próbálták összegyűjteni a közös sajátosságokat. Már a mesecímek is lehetőséget adtak a szókincsbővítésre. Az egyszerű A só-tól kezdve a Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack vagy a Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj címekben rejlő játékos szókapcsolatokon át.  Több osztályban használták a Balassi füzetek 4. Mesélj nekem! kiadását, aminek ötletes feladatait különböző nyelvi szinteknél is jól fel lehetett használni.

E mesék történetiségét és tanulságait – melye örökérvényű igazságokkal, értékekkel építették a gyermekeket – játékos, humoros formában tették könnyen feldolgozhatóvá az eljátszott jelenetek. A délutáni foglalkozások a népi játékok és kézművesség hagyományaihoz kapcsolódva tanították a gyermekeket türelemre, közösségben való játékra és a magyar nyelv gyakorlati alkalmazására. Mindez a természetben való közös együttlét összekovácsoló ereje által lett teljessé; példa erre közös, örsi ‘Kőleves főzés’, amely során a gyermekek a tűzhöz való fa összegyűjtésétől egészen a tálalásig együtt, közös munkával készíthették el vacsorájukat az erdő mélyén.

A mesék megismerése, a hagyományőrző játékok növelték a magyarságban való közösség érzését, míg a jelenetek és a foglalkozások a délelőtti tanítás témáival összefonódva a magyar nyelv és kultúra iránti elkötelezettséget erősítették – barátságokat és élményeket teremtve

A szokásos szavalóverseny mellett idén mesemondóversenyt is hirdettünk, aminek során a  gyerekek a saját szavaikkal mondták el az őket legjobban megragadó meséket.

Mint minden évben, idén is szeretettel vártuk a szülőket és vendégeinket a zárónapra.  A záróműsorban a legügyesebb szavalók és mesemondók léptek fel. Azért nem feledkeztünk el  a néptáncról sem. Néptánc, népdal, népmese, évszázados népi kultúránk három eleme talált otthonra az erdőben tizennégy napon át.

A diákok, akiknek 8o%-a cserkész, és fele idén először jutott el Fillmore-ba,  hogy a szép környezetben  jól tervezett, mozgalmas programok során észrevétlenül gyakorolja a magyar nyelvet. Reméljük, hogy mindannyian jól érezték magukat, és jövőre is visszajönnek.

Találkozunk 2023 nyarán.